PSYCHOTERAPIA

PSYCHOONKOLOGIA 
mgr Marta Król

„Nie mamy pojęcia o zasobach w nas tkwiących, dopóki nie musimy z nich czerpać.”
Oliver Sacks

KIM JESTEM

Wierzę, że niezależnie od sytuacji życiowej, w której się znajdujemy, wciąż mamy szansę na życie dobrej jakości.

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii i psychogeriatrii. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego z akredytacją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zawodowo przez wiele lat byłam związana z hospicjum, gdzie wspierałam pacjentów chorych terminalnie a także ich bliskich, personel medyczny i wolontariuszy. Współpracowałam także z Domem Pomocy Społecznej, organizując zajęcia grupowe dla seniorów, pozwalające zaadaptować się do niepełnosprawności i nowej sytuacji życiowej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również na oddziałach szpitalnych (geriatria, kardiologia, opieka paliatywna) oraz w ramach projektów organizacji pozarządowych. Moje szczególne zainteresowania to: wsparcie psychoonkologiczne osób z diagnozą choroby nowotworowej i ich bliskich, psychoterapia żałoby oraz pomoc psychologiczna dla seniorów. Wierzę, że niezależnie od sytuacji życiowej, w której się znajdujemy, wciąż mamy szansę na życie dobrej jakości.


W swojej pracy dbam o stworzenie atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, co pozwala rozmawiać otwarcie o ważnych dla Ciebie sprawach. Serdecznie zapraszam do kontaktu przez kalendarz lub mailowo: psycholog.mkrol@gmail.com

O Mnie

„Żaden człowiek i żaden ludzki los nie może być porównywany z innym człowiekiem i innym losem. Każda sytuacja jest niepowtarzalna i każda wymaga innych reakcji.”


Viktor Frankl

*Psycholog, psychoonkolog i psychoterapeutka, w trakcie szkolenia przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje z dorosłymi w podejściu integracyjnym. Swoją opieką obejmuje także osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową i ich bliskich na każdym etapie leczenia.

Współpracuje z profesjonalistami medycznymi i osobami wykonującymi zawody pomocowe.

Doświadczenie zdobywała w opiece paliatywnej (hospicjum stacjonarne i domowe), placówkach dla osób somatycznie chorych i seniorów (Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze) oraz wspierając opiekunów osób chorych i niesamodzielnych.

*Oferuje konsultacje psychologiczne, wsparcie psychoonkologiczne, psychoterapię i pomoc osobom przeżywającym żałobę.

WYKSZTAŁCENIE

  • Psychologia stosowana (2011-2016) - Uniwersytet Jagielloński
  • Psychoonkologia w praktyce klinicznej (2016-2017) - Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ
  • Psychogeriatria z elementami neuropsychologii (2018-2019) - Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ
  • Podstawy psychoterapii (2021-2023) - Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ
  • Szczegółowe zagadnienia psychoterapii (2023-2025) - Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ