Psychoonkologia – wsparcie emocjonalne w chorobie nowotworowej.
Wsparcie psychologiczne w onkologii W leczeniu chorób przewlekłych niezwykle istotne